Note: Only Queensland groups will be included from this image

PLEASE NOTE THAT THIS IS A WORK IN PROGRESS

 • Agwamin (Wamin) [Y132]. [Work in progress]
 • Gananggalinda (Yangkaal / Yangal) [G37].
 • Ganggalida. (Yukulta / Jokula) [G34].
 • Gayardilt. (Kayardild) [G35].
 • Koknar (Gundara) [G29].
 • Kukatj (Kukatji) [G28].
 • Kurtjar (Gurdjar, Kunggara) [G33].
 • Kuthant (Gkuthaarn) [G31].
 • Lardil [G38].
 • Mayi Thakuti [G16].
 • Mayi-Kutuna [G24]
 • Mayi-Yapi [G20].
 • Mayi-Kulan [G25].
 • Mbara [G21].
 • Ngawun [G17].
 • Nguburinji [Ganggalida] [G19].
 • Takalak (Thaypan) [Y125].
 • Wakabunga [G15].
 • Walangama [G36].
 • Wunumara (Maykulan) [G16.1].
 • Yanga [Y131].